Tankvogne

Jeg fik i foråret en henvendelse fra en af mine faste kunder Torben på Sjælland. Han var i gang med et tankvognsprojekt som han manglede påskrifter til.

Torben lavede det nødvendige forarbejde så det var lige til at gå til smiley.

Vognene Torben eftersøgte var:

A/S Kalundborg Olieraffinaderi ZE 502 556 (1969)


Fyns Kulindkøbsforening ZE 503 061 (både 1957 og 1979)

Colas Vejmaterialer ZE 502 772 (1963)


De Danske Blodmøller ZE 503 751 (1936)


Latrinvogne fra Amagerbanen ZD 502 0xx (1910)

Alle påskrifterne er nu tegnet og jeg venter spændt på at se resultatet af mine anstrengelser når Torben bliver færdig med sit projekt.